Metedologia

Go Up Recruitment posługuje się w pozyskiwaniu potencjalnych Kandydatów wyłącznie metodą dotarcia bezpośredniego (executive & direct search). Na początku każdego projektu w porozumieniu z Klientem powstaje grupa docelowych miejsc, w których będą poszukiwani najlepsi Kandydaci. W miarę rozwoju projektu może być ona uzupełniana tak, aby osoby reprezentujące na rynku pracy najlepsze doświadczenie znalazły się w projekcie. Na bazie takiej listy oddelegowany zespół konsultantów sprawdza aktualną sytuację na rynku i wyszukuje najciekawszych Kandydatów zainteresowanych procesem.

Dodatkowym uzupełnieniem listy kandydatów każdorazowo pozyskiwanych z rynku pracy, Go Up Recruitment korzysta również z osób umieszczonych już w Bazie Danych. Rejestrowane są tam jedynie osoby o sprawdzonych referencjach i z wieloletnim doświadczeniem  zawodowym. Dzięki temu mogą być oni ciekawą alternatywą, szczególnie w przypadku projektów wymagających bardzo szybkiej prezentacji Kandydatów.

Niezwykle ważną częścią całego procesu rekrutacyjnego jest weryfikacja referencji prezentowanych Kandydatów. Go Up Recruitment sprawdza nie tylko wiedzę merytoryczną wyszukanych osób, ale również dociera do informacji na temat ich dotychczasowej kariery zawodowej. Pozwala to wyeliminować Kandydatów nie pasujących do poszukiwanego profilu oraz minimalizuje szansę złego wyboru.

WERYFIKACJA KANDYDATÓW

Weryfikacja Kandydatów to proces wielostopniowy, który jest prowadzony w taki sposób aby wyeliminować ryzyko przedstawienia Klientowi Kandydatów, którzy nie do końca są zgodni z zakładanym profilem. Zespół rekrutacyjny po stronie Go Up składa się z minimum dwóch konsultantów i osób odpowiedzialnych za research. Specjaliści ci oceniają każdą kandydaturę prezentowaną Klientowi, wymieniając się opiniami na temat umiejętności, doświadczenia i cech osobowościowych prezentowanego Kandydata.

WERYFIKACJA ŻYCIORYSÓW

Jest to pierwsza faza oceny Kandydatów. Doświadczenie konsultantów Go Up pozwala im wyczytać z takiego dokumentu zdecydowanie więcej niż jest napisane. Proces ten zaczyna się od weryfikacji czy dana osoba posiada umiejętności zgodne z poszukiwanymi i czy dotychczasowe doświadczenie i ścieżka edukacyjna pokrywa się z wymaganiami Klienta. Niezwykle istotne jest również zwrócenie uwagi w jaki sposób  Kandydat formułuje myśli i prezentuje informacje w życiorysie.

ROZMOWA TELEFONICZNA

Aby oszczędzić czas na rozmowy z osobami które wyłącznie dobrze pasują do profilu kolejnym krokiem weryfikacji Kandydata jest rozmowa telefoniczna. Podczas takiej krótkiej rozmowy zespół odpowiedzialny za research zadaje Kandydatowi pytania które pozwalają wstępnie ocenić jego umiejętności oraz motywację do zmiany pracy. Pytania te są różne w zależności od stanowiska. 

Dla przykładu mogą one dotyczyć takich kwestii jak chęć relokacji, otwartość na niestandardowe warunki zatrudnienia, poziom oczekiwań finansowych, czy stopień znajomości języków obcych. Podczas takiej rozmowy opowiadamy również o projekcie, nad którym pracujemy i staramy się wybadać wstępne zainteresowanie daną ofertą u Kandydata.

SPOTKANIE z Go Up Recruitment

Kandydaci którzy przejdą dwie pierwsze fazy eliminacji są zapraszani do siedziby Go Up na spotkanie z konsultantem. Każde takie spotkanie ma swój indywidualny scenariusz który uzależniony jest od konkretnego stanowiska na które aktualnie poszukujemy osób. Jednak można wyróżnić pewne zagadnienia które są poruszane w przypadku każdego z profili nad którym pracujemy. Są to:

  • aspekty motywacyjne – dlaczego osoba z którą rozmawiamy chce zmienić pracę, a jeśli nie poszukuje zmiany aktywnie co ją może do takiego kroku zmotywować
  • edukacja – potwierdzenie i wyklarowanie informacji dotyczących ukończonych studiów, szkoleń czy treningów
  • doświadczenie – zebranie kompletu informacji dotyczących doświadczenia Kandydata pod kątem konkretnej oferty, również wyklarowanie dokładnej roli i zadań jakie kandydat pełnił w realizowanych przedsięwzięciach
  • zadania/case studies – przeprowadzenie zadań które ukazuje umiejętności Kandydata w poszczególnych obszarach
  • poziom oczekiwań finansowych
  • weryfikacja umiejętności językowych
  • informacje na temat możliwości relokacji, okresu wypowiedzenia, klauzuli o zakazie konkurencji
  • testy kompetencyjne
  • testy psychologiczne

Testy te są wykonywane po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem. Go Up korzysta zarówno z narzędzi własnych jak i tych dostarczonych przez Klienta.

SPRAWDZANIE REFERENCJI

Kandydaci, którzy najlepiej przejdą wszystkie etapy rekrutacyjne są proszeni o przedstawienie nam kontaktów do  referencji w celu ich weryfikacji. Z drugiej strony osoby odpowiedzialne za research kontaktują się z byłymi pracodawcami i współpracownikami kandydatów drogą mniej oficjalną. Cały ten proces jest przeprowadzany z niezwykłą starannością i dyskrecją a osoby, z którymi rozmawiamy nie otrzymują informacji, że rozmowa ta związana jest z prowadzonym przez nas procesem rekrutacyjnym.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

Czas realizacji projektu rekrutacyjnego jest bezpośrednio uzależniony od rodzaju stanowiska, jednak biorąc pod uwagę doświadczenia firmy Go Up z większością realizacji, poniżej przedstawiamy przybliżony czas trwania typowego projektu.

Tydzień pierwszy                    Podpisanie umowy o współpracę w ramach projektu rekrutacyjnego; końcowe
                                             ustalenie wymagań stawianych Kandydatom. Rozpoczęcie projektu; wstępna
                                             selekcja pierwszych aplikacji pochodzących z bazy danych i wcześniejszych
                                             poszukiwań; inicjacja procesu poszukiwań bezpośrednich we wcześniej określonej
                                             grupie firm.

Tydzień drugi                          Identyfikacja Kandydatów na rynku w oparciu o zdefiniowaną listę targetową.
                                             Zbieranie aplikacji pochodzących z poszukiwań bezpośrednich, pierwsze spotkania
                                             po stronie Go Up.

Tydzień trzeci                         Spotkania z Kandydatami po stronie Go Up. Kontynuowanie poszukiwań
                                              bezpośrednich.

Tydzień czwarty                      Sprawdzanie referencji Kandydatów. Prezentacja krótkiej listy Kandydatów do
                                             Klienta. Organizowanie pierwszych spotkań po stronie Klienta. 
                                             Kontynuowanie poszukiwań.

Mając na uwadze bardzo duże doświadczenie firmy Go Up Recruitment, można przyjąć, iż powyżej przedstawiony czas realizacji projektu będzie możliwy w większości realizowanych zleceń. W wypadku skomplikowanych i złożonych oczekiwań wobec kandydatów może on ulec zmianie.